Spridning av främmande arter i östra Medelhavet är en pågående och accelererande process. Främmande arter rapporteras regelbundet från flera av kustens livsmiljöer men mycket grundläggande kunskaper om kustens djur- och växtsamhällen saknas. Avhandlingen har som syfte att öka kunskapen om fiskars struktur och funktion i sjögräsängar och på grunda sandbottnar samt ge insikter i invasionsbiologi genom att studera möjliga ekologiska konsekvenser av främmande fiskarter i näringskedjan.