Frakt med segel som drivkraft

Om det är okey att hastigheten sänks så fungerar isåfall frakt med segelfartyg. Detta konstaterar Wallenius Marines som räknat på alternativ till dagens motordrivna fartyg för frakt av bilar över världshaven.

Sveriges sjöfart släpper enligt SMHI ut mycket mer luftföroreningar och växthusgaser än man tidigare trott. Undersökningar visar att inrikessjöfarten släpper ut mer koldioxid än inrikesflyget. I det perspektivet är det viktigt att hitta alternativa sätt att transportera varor över haven än vi har idag.

Ett sådant initativ är ett projekt som leds av Wallenius Marine. Här har man nu räknat på möjligheten med att använda segelfartyg istället för dagens motordrivna fartyg för transport av bilar. Resultaten ser lovande ut, men kunden får nog finna sig i att vänta lite längre på sin nya bil framöver, om denna typ av fraktfartyg kommer att ersätta de gamla.