Fortsatta möjligheter att överlåta fiskerättigheter

Att kunna överlåta fiskerättigheter har varit möjligt i tio år, och har fått önskad effekt när det gäller fiskeflottans struktur och fiskets lönsamhet. Därför kommer systemet att fortsätta under tio år till. Den här perioden kommer även Bottenviken och Bottenhavet att ingå i systemet.

En alltför stor fiskeflotta, otillfredsställande lönsamhet för fiskarna och ett hårt tryck på fiskbestånden. Det var bakgrunden till det beslut som togs 2009 om att fiskerättigheterna för så kallat pelagiskt fiske skulle kunna överlåtas. Genom möjligheten att sälja sina fiskerättigheter till andra skulle de fiskare som haft svårt att få lönsamhet i sitt fiske kunna hitta en lönsam väg ut ur fisket. Samtidigt skulle förändringen leda till ett mer hållbart fiske.

Systemet har visat sig leda till ett minskat antal fiskefartyg och en ökad lönsamhet för de fiskare som är kvar. Därför har Havs- och vattenmyndigheten beslutat om ännu en tioårsperiod med överlåtbara fiskerättigheter. Men hur är det då med situationen för de fiskarter som det gäller?
”Bestånden av sill och skarpsill har minskat, vilket oroar oss. Vi utreder därför om det finns anledning att ytterligare begränsa var och under vilka tider fisket får bedrivas.” säger Niclas Törnell, chef för avdelningen för fiskförvaltning vid Havs- och vattenmyndigheten.

Den nya tioårsperioden träder i kraft den 22 november. Nytt är att även fisket på sill och skarpsill i Bottenhavet och Bottenviken inkluderas. Fiskarena i Bottenviken och Bottenhavet kommer att få en extra tilldelning om de endast landar sin fångst i Östersjöhamnar. Detta är ett försök att stärka det regionalt baserade fisket.