Bild: Katarina Konradsson/UMF

Forskningsfartyg med stora förseningar

Förseningar, felbygge och osäker slutnota. Turerna kring Göteborgs universitets nya forskningsfartyg har varit många. I slutändan riskerar universitetet förlora 100 miljoner kronor och stå utan fartyg.

Det var 2013 som Göteborgs universitet la en beställning på ett nytt forskningsfartyg vid ett båtvarv i Polen. Enligt överenskommelsen skulle fartyget vara färdigt 2015 och kosta totalt 140 miljoner kronor. Idag står universitetet fortfarande utan fartyg och tidigaste leveransdatum är enligt varvets senaste bud den 2 april i år.

Fartygsbygget har under årens lopp varit kantat av en rad missöden. Man har bland annat tvingats förlänga fartyget då det blev för tungt, men det har också varit problem med stabiliteten och framdrivningen av fartyget. Göteborgs universitet har redan betalat 100 miljoner kronor till varvet och osäkerheten kring vad slutnotan kommer att landa på innebär att man i slutändan kan bli tvungna att släppa projektet helt.

Forskningsfartyget är tänkt att finansieras via uthyrning. Alternativet att flytta över fartyget till ett varv som kan slutföra bygget innebär stor osäkerhet kring vad slutnotan landar på. Blir det mycket dyrare kommer dagshyran att öka, vilket kan leda till att få har råd att använda fartyget när det väl blir klart. Den 2 april skall Göteborgs universitet ta beslut om hur de skall göra ifall fartyget inte blivit klart i tid.