WWF avslöjar i en färsk studie på mat från sju EU-länder att vanliga mjölkprodukter, kött och fisk innehåller bekämpningsmedel, mjukgörare och bromerade flamskyddsmedel. Den högsta halten av det förbjudna miljögiftet PCB i Europa spårades i strömming från Östersjön. Svensk köttfärs toppar listan med höga halter av flamskyddsmedel.