Den femte sammanställningen av den totala tillförseln av näringsämnen och en del miljöfarliga ämnen från samtliga Östersjöländer. Belastningen av framförallt fosfor har minskat, men fortfarande behövs åtgärder. En uppskattning av potentialen för reducering inom olika sektorer presenteras i rapporten.