Förlorade fiskeredskap samlas in

Förlorade fiskeredskap är hemska på många sätt. De snärjer in fiskar, fåglar och sälar, som kvävs eller svälter ihjäl i näten till ingen nytta alls. Att de består av svårnedbrytbara material gör inte bara att de kan fortsätta att fiska under många år, de är också en källa till mikroplaster i haven. Under ett år har en stor insamling av dessa så kallade spökgarn pågått. Nu hoppas de inblandade organisationerna på en fortsättning.

Uttjänta och förlorade fiskeredskap i haven är ett stort och känt problem. Att rensa bottnarna på dessa spökgarn är både kostsamt och besvärligt. De senaste åren har det pågått en rad olika projekt med syfte att kartlägga effekterna av dessa fiskeredskap, undersöka omfattningen av problemet och utveckla metoder för att rensa havsbottnarna på spökgarnen.

Under 2019 tog Havs- och vattenmyndigheten initiativ till projektet Fiskereturen, med syfte att kartlägga och samla in uttjänta fiskeredskap. Andra organisationer som Håll Sverige Rent, Sotenäs kommun, Båtskroten och Fiskareföreningen Norden har medverkat i projektet. Hittills har hela 110 ton fiskeredskap samlats in.

Men även om projektet varit lyckosamt så det finns fortfarande stora mängder fiskeredskap kvar på havets bottnar som fortsätter att fiska år ut och år in. Därför hoppas nu de ingående organisationerna på en fortsättning på projektet när det går ut vid årsskiftet.