Bild
;
Tema:

Föreslå din Östersjöhjälte

Vill du uppmärksamma någon som du tycker gjort en stor insats för Östersjöns tillstånd? Fram till den 12 februari kan du nominera en person eller en organisation som du tycker är värd att prisas.

Östersjöfonden delar i år ut fyra priser:

Östersjöpriset ges till person eller organisation som bidrar till att Östersjöns tillstånd förbättras genom praktiska eller tekniska lösningar på miljöproblem, som är aktiva inom till exempel vetenskap och forskning eller i någon miljörörelse, administratörer eller beslutsfattare inom näringsliv eller offentlig förvaltning.

Lasse Wiklöf-priset ges till en nordisk parlamentariker som arbetat för att förbättra tillståndet och som i sitt arbete visat gedigen kunskap, stort engagemang och stark handlingskraft.

Ungdomspriset ges till en person, grupp eller organisation som på ett föredömligt sätt och med stort engagemang bidragit till att uppmärksamma Östersjöns tillstånd.

Ålandspriset ges till en åländsk aktör som arbetat för Östersjön.

Här nominerar du din hjälte: https://ostersjofonden.org/ostersjopriset/nominera/

Östersjöfonden grundades 1989 genom en privat donation av affärsmannen Anders Wiklöf. Stiftelsens ändamål är att främja och stöda forskning samt annan verksamhet som rör skyddet av Östersjöns miljö.