De invandrade havsborstmaskarna Marenzelleria kan öka utflödet av föroreningar som är begravda i sedimenten på havsbotten i Östersjön. Genom att täcka förorenat sedimentet med ett tunt lager rent material blandat med en tillsats av aktiverat kol kan utsläppen av förorenat sedimenten minskas.