Förändringar hos havets mikroorganismer ger svar

Till följd av klimatförändringar orsakade av människan rubbas havets klimatzoner – något som kan få effekter för hela det marina ekosystemet. Det visar en studie som undersökt olika arter av mikroorganismen foraminifera.

Fossil efter plankton eller kalkskaliga mikroorganismer, foraminiferer, är våra viktigaste miljöarkiv som kan berätta om hur jordens klimat och olika havsmiljöer har varierat över tid. Foraminiferer är ungefär lika stora som sandkorn med ett hårt kalkskal. I havet finns de i stora mängder, en del arter lever i tropiska hav, medan andra föredrar tempererade eller kalla vatten. Deras skal bevaras i bottensedimenten när de dör och efter hundratusentals år kan de idag berätta för oss hur haven har mått genom tiderna.

Det tyska forskarteamet som ligger bakom den nyss publicerade översiktsstudien har jämfört arter av foraminifera som levde i olika havsområden före industrialiseringen, med de som lever på samma ställen i dag. De kan konstatera att artsammansättningen hos mikroorganismerna har skiftat till följd av att havstemperaturerna har stigit och fått dem att förflytta sig över världshaven. Eftersom forskarna kunnat se deras utveckling långt tillbaka i tiden står det klart att det här inte beror på naturliga variationer i klimatet. De fundamentala förändringarna i havsmiljön, som skett till följd av mänsklig påverkan, har bidragit till att förskjuta olika klimatzoner – något som befaras få följdeffekter för hela det marina ekosystemet.

Förskjutningen av havets klimatzoner kommer inte bara att få foraminifererna att förflytta sig. I takt med att haven blir varmare kommer flera tropiska marina arter att flytta till ställen där de inte fanns förut. Haven vid polerna förväntas bli invaderade av nya arter, medan hav i tropikerna förväntas uppleva en hög lokal utrotningstakt.