Östersjön är ett av världens mest påverkade hav, där både mänskliga aktiviteter och klimat har haft stor inverkan på dagens tillstånd. Förståelse av hur drivkrafter interagerar och tillsammans ändrar ett ekosystems dynamik är en fundamental del av marin naturresursförvaltning. I denna avhandling har miljöövervakningsdata använts för att utveckla en ny födovävsmodell för Egentliga Östersjön, BaltProWeb. Modellen visade sig beskriva den historiska dynamiken väl och användes därför för att för att testa hur födoväven kan förändras vid olika framtida scenarier. Resultaten visar att förvaltning av näringstillförsel och torskfiske med stor sannolikhet kommer styra hur födovävsdynamik och trofisk kontroll förändras i den framtida Östersjön, oavsett hur klimatet ändras. Skillnaderna var dock stora, där vissa scenarier gav ett kraftigt övergött och skarpsillsdominerat hav, medan vi under andra förutsättningar kan få torskdominans och effekter av övergödningen på samma nivå som idag. Resultaten visar också att det finns risk för abrupta ekosystemförändringar i framtiden i Egentliga Östersjön, särskilt om näringstillförseln inte minskar.