Bild: Elizaveta Mattsson
Tema:

Fleecetröjor förorenar haven

Bara genom att tvätta en fleecetröja kommer du att bidra till att nästan 2000 små plastpartiklar hamnar i havet. Väl där kan plastpartiklarna hamna i magarna hos djurplankton, som inte kan skilja partiklarna från mat. Partiklarna kan försämra djurplanktonens livskraft

Forskarna varnar för att plastpartiklarna i havsvatten kan ha större negativ effekt än man tidigare trott. Fleecetröjor är ju vanliga, och bara ett exempel på hur vår livsstil påverkar haven. Det är bara de senaste åren som problemet med plastpartiklar uppmärksammats, och det är fortfarande inte känt vilken effekt partiklarna kan ha när de når längre upp i näringskedjan.