En studie över hur det ekonomiskt viktiga naturliga fisksamhället i östafrikanska mangroveträsk påverkas av mänskliga aktiviteter såsom saltutvinning och fiskodling.