Fisket är den enskilt viktigaste faktorn som påverkat situationen för många fiskpopulationer i Sveriges sjöar och havsområden. Det visar en forskningsöversikt som miljö- och jordbruksutskottet har låtit genomföra. I forskningsöversikten visar man på de ekologiska konsekvenserna av fisket och andra viktiga omvärldsfaktorer som övergödning och miljögifter. Syftet är att ge ledamöterna i utskottet ett bättre underlag för beslut som handlar om fisket samt fisken och dess livsmiljö.