Läget för Östersjötorsken har förvärrats och fisken hamnar på rött ljus i WWFs uppdaterade fiskguide för 2018. Bara tre av tretton fiskarter i Östersjön finns på grönt ljus – garnfiskad abborre från Rigabukten, strömming från östra Östersjön och MSC-certifierad skarpsill från Lettland. Samtidigt som krisen fördjupas i vårt innanhav så finns positiva nyheter på andra håll. Nu finns gröna alternativ för en majoritet av guidens 70-tal arter.