Fisket påverkar evolutionen

Ett kommersiellt fiske som är inriktat på en särskild fiskstorlek kan påverka fiskars egenskaper, som storlek och ålder för könsmognad. När de stora fiskarna systematiskt avlägsnas ur populationen blir det mer fördelaktigt att vara liten och kunna reproducera sig tidigt. Fisket verkar som en selektiv kraft som styr evolutionen.