Fiskeriverket har föreslagit sex områden i svenska hav som ska skyddas från fiske. Åtgärden ska rädda både torsk, piggvar och rödspotta från kollaps.