Att förvalta våra fiskbestånd handlar i stor utsträckning om att inte förbruka kapitalet. Det är räntan man bör använda sig av, precis som i affärsvärlden. Förbrukar man kapitalet finns snart inga bestånd kvar att fiska. I Östersjön har ett alltför hårt torskfiske bidragit till att hela ekosystemet förändrats. En förändring som kan vara svår att motverka.