Varje år ger Fiskeriverket ut rapporten Fiskbestånd och miljö i hav och insjöar, som är en av verkets viktigaste publikationer. Här kan du läsa om den aktuella situationen för fler än 40 olika arter i både hav och sötvatten, om yrkesfiskets fångster och utveckling samt om miljösituationen idag, väderåret förra året och hur det påverkat livet i hav och sjöar.