Redan innan Sveriges inträde i EU den 1 januari 1995, hade den svenska fiskeripolitiken anpassats till EU:s. Eftersom fiskerisektorn är minutiöst reglerad, bestäms näringens framgång av den fiskeripolitik som förs. Med medlemskapet har sålunda villkoren för att vara verksam inom näringen förändrats väsentligt.