Varje år utförs provfiske i sju områden längs Svealandskusten för att följa utvecklingen av kustfisksamhällen, från Forsmark i norr till Asköfjärden i söder. De vanligaste arterna som fångas är abborre, mört och strömming.

Abborren trivdes som fisken i vattnet under den varma sommaren 2018. Rekordstora fångster av yngel gjordes under årets provfiske som även gav goda fångster av äldre abborrar. Gösens yngel växte bra i sommarvärmen, men fångsterna av arten är fortfarande väldigt låga. Och den invasiva arten svartmunnad smörbult påträffas i Muskö.