Bild: Math/CC-BY-SA-2.5

Finland testar ny metod mot förorenade bottnar

I Tölöviken utanför Helsingfors testar man en ny metod för att återställa sediment i havsvikar utan muddring. Ett nätverk av elektroder på botten avger en svag elektronisk puls, vilket man hoppas ska påskynda nedbrytningen av miljöfarliga ämnen, samt bromsa övergödningen.

Under augusti startar det första bottenförsöket med Ekogrid, som metoden kallas, i finska Tölöviken. Ett nätverk av elektroder på havsbotten avger en svag elektrisk puls vilket man hoppas ska påskynda nedbrytningen av oljeföroreningar och organiska skadeämnen som PAH-föroreningar i sedimentet. Förstudier i vattenmiljö har även visat att metoden eventuellt kan även stimulera nedbrytningen av näringsämnen, vilket bromsar övergödning.

Ekogrid har tidigare använts framgångsrikt vid återställning av förorenade markområden, men det här är första gången som metoden testas på havsbotten. Vad man främst är intresserad av i det här skedet är dess effekter på det inre kretsloppet av fosfor.
- Tölöviken valdes till undersökningsplats då den är en eutrofierad inre vik som är lämplig att undersökas och i uppenbart behov av att återställas. Tölöviken är dessutom centralt belägen, vilket underlättar de praktiska arrangemangen för undersökningen, säger forskare Emil Vahtera från Helsingfors stads miljötjänst.

Under själva försöket förankras tre forskningsflottar i viken, men inga fasta konstruktioner behövs. Försöket ska pågå i tre år och sedan utvärderas.