Bild: Stefan Hendricks

Fastfrusen i Arktis

Den största Arktiska expeditionen någonsin, MOSAiC, kommer att påbörjas i höst. Forskningsfartyget Polarstern ska frysas fast i isen och stanna där under ett helt år. Totalt ska 600 forskare utforska denna okända del av världen under en hel arktisk vinter. Angelägen kunskap framför allt för klimatforskningen.

MOSAiC står för The Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate. Det fastfrusna fartyget kommer att driva runt Arktis tillsammans med isen och göra att forskarna kan samla data från detta område, som hittills varit omöjligt att nå under Polarvintern.

Pauline Snoeijs från Stockholms universitet är en av forskarna som ska vara med på denna expedition.
- Jag ska vara ombord på Polarstern i två månader runt jul, och har också ett försök med kameror under isen för att studera djurplankton och fisk som löper under hela året.

Trots att Arktis har en enorm påverkan på vårt klimat är det mycket vi inte förstår. Paulines forskning handlar huvudsakligen om de fundamentalt viktiga, men fortfarande dåligt kända, mikroberna.
- I grunden handlar det om att förstå hur mikroberna producerar sin energi för att överleva i ett istäckt, kallt och extremt näringsfattigt ekosystem i förändring och vilka ämnen mikroberna tar upp och utsöndrar till sin omgivning.

Resultaten av denna jättelika expedition kommer att ge ny förståelse för samspelet mellan havet, isen och atmosfären. Fyra svenska forskare är med tillsammans med flera post-docs. Den svenska isbrytaren Oden kommer också att assistera med transporter.