Färre makrillar i Nordostatlanten

Makrillbeståndet har minskat kraftigt de senaste åren och nu dras miljömärkningen in för makrill fångad i Nordostatlanten.

Enligt forskarnas beräkningar har beståndet av makrill minskat med över 40 procent sedan 2011. Fisket anses inte längre ske på hållbara bestånd och på ett hållbart sätt, vilket är kravet för att organisationen Marine Stewardship Council, MSC, ska sätta sin märkning på fisken.

– Man har under en väldigt lång tid fiskat över de vetenskapliga råden. De vetenskapliga råden uppmanar nu till minskning av kvoter på 68 procent, säger Minna Epps till Sveriges Radio.

Om makrillen åter ska kunna bli MSC-märkt måste EU, Norge, Island och Färöarna komma överens om en plan för hur man ska minska makrillfisket till hållbara nivåer. Detta har tidigare visat sig svårt.