Tema:

Fågelinfluensa hos knubbsäl

Hittills i år har cirka 3 000 knubbsälar i svenskt och danskt vatten dött, troligen smittade av fågelinfluensaviruset H10N7. även i Tyskland har man under året hittat fler döda knubbsälar än normalt. Att sälarna drabbats i så stor omfattning beror på kontakter med vildfåglar, eller deras avföring, och att smittan sedan spridits från säl till säl. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu 245 000 kronor till Naturhistoriska riksmuseet för att kunna ta fler prover på sälarna.