Syftet med denna rapport är att kort redogöra för de viktigaste resultaten från 2017 års äggundersökning i Bohusläns skärgårds- och fjordområden.

Äggundersökningen syftar till att bygga upp vår kunskap om vilka lokala bestånd som fortfarande förekommer längs svenska västkusten och har pågått årligen sedan 2013. Provtagningen fokuseras till fjordområden där det finns historisk information om lokala torskbestånd.