Europeiskt samarbete för hållbart hav

Havet är en viktig resurs för den europeiska allmänheten, trots det vet forskarna ytterst lite om människors kunskaper och attityder till havet. Inom EU-projektet ”Sea for Society” kommer detta att undersökas, för att man i framtiden ska kunna påverka åtgärder och beslut.