EU tar krafttag för biologisk mångfald

EU-parlamentet har nyligen antagit en resolution för att skydda den biologiska mångfalden. Det är ett viktigt ställningstagande på hög politisk nivå som visar att vi måste agera kraftfullt, säger forskningsledaren vid Centrum för biologisk mångfald på SLU.

Parlamentet antog resolutionen med tanke på det kommande FN-mötet om biologisk mångfald som kommer äga rum i Kina i oktober i år, och kommissionens arbete med en färdplan inför detta.

- Jag ser resolutionen som en viktig symbolhandling – den innehåller tydliga ställningstaganden som måste uppfattas som radikala för att komma från en sådan församling, skriver Torbjörn Ebenhard, forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald på SLU, i en kommentar.

För att stoppa den negativa trenden med förlust av biologisk mångfald måste det till bindande och tidsatta mål, anser EU-parlamentet. Bland annat kräver man att minst 30 procent av EU:s land och hav ska skyddas.

Man understryker också vikten av att minska användningen av pesticider och att åstadkomma ett hållbart fiske och jordbruk i hela EU.

Torbjörn Ebenhard, forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald på SLU, kommenterar resolutionen i P1 morgon den 17 januari:

- Det allra viktigaste är att man med resolutionen tar ställning för biologisk mångfald på en hög politisk nivå. EU pekar här på att vi står inför en miljömässig katastrof och att vi måste agera kraftfullt, sade Torbjörn Ebenhard i P1Morgon.