EU-miljoner mot strandskräpet

Om Bohuslän ska leva upp till turisternas förväntningar så måste man få bukt med strandskräpet. Det säger Elsie Hellström, projektledare för Ren Kust Bohuslän, som fått 2,3 miljoner kronor i EU-bidrag. De ska användas till en förstudie för att tillsammans med motsvarande organisationer i Norge och Danmark skapa en effektivare organisation för att ta till vara de resurser man har.