EU föreslår ökat torskfiske

Enligt EU-kommissionen ligger fler fiskbestånd i östersjön nu på hållbara nivåer, och man föreslår därför ett ökat fiske i området. Det är dock bara för torsk och sill/strömming som kvoterna föreslås öka, medan minskningar föreslås för lax, skarpsill och rödspätta.