Beskriver en mängd geodata användbara vid planering av kust och hav. Vilken geodata som finns och viktiga egenskaper och begränsningar.