Naturvårdsverket gav ut En basbok om Ramdirektivet för vatten 2003. En bok om svensk vattenförvaltning är en uppdatering av denna bok. Nu står svensk vattenförvaltning i sin helhet i fokus, dock med genomförandet av direktivet som en viktig komponent.