Jättemusslor påverkas av miljöförändringar. Klimatförändringar med ökad vattentemperatur och miljöföroreningar som t.ex. koppar och bensin har skadliga effekter både på larvstadier och vuxna individer av jättemusslor (Fam. Tridacnidae).