Den vanligaste metoden för att undvika eller minska påväxt är att använda båtbottenfärger som innehållande biocider. Biociderna läcker långsamt ut från färgen och förgiftar de organismer som försöker växa på skrovet. Biociden medetomidin hindrar mycket effektivt påväxt av havstulpaner, genom att göra larverna hyperaktiva när de kommer i kontakt med biociden, så att de simmar iväg istället för att limma sig fast. Denna mekanism skiljer sig markant från övriga biocider i båtbottenfärger. Avhandlingen fokuserar på hur medetomidin påverkar alg- och bakteriesamhällen i havet. Resultaten visar att medetomidin inte har någon direkt påverkan på alg och bakteriesamhällen förrän vid väldigt höga koncentrationer jämfört med beräknade halter i miljön.