Förvaltningen av fisk i havet har traditionellt grundats på att enskilda bestånd har bedömts var för sig. Idag vet man att alla delar i ett ekosystem påverkar varandra. För att kunna bedöma och förvalta ett fiskbestånd krävs att man använder sig av en ekosystemansats. Hur detta ska göras är dessvärre inte helt klart. Att visa att det skett en förändring i ekosystemet är inget problem, men att visa vad som orsakat förändringen är svårare. För forskare gäller det nu att skapa ett pragmatiskt underlag som kan användas för att ge oss en ekosystembaserad fiskeförvaltning.