Arealerna av döda bottnar i Östersjön har ökat som en följd av industrialiseringen och användandet av gödningsmedel. Föroreningen av Östersjöns kust och öppna vatten med näringsämnen leder till en ökad tillväxt av algblomningar. En del av dessa alger sjunker till havsbotten och orsakar att så kallad hypoxia utvecklas. Den naturliga stratifieringen av vattenkolumnen avgränsar yt- och bottenvattnet vilket leder till att bottenzonen är speciellt utsatt för syrebrist. Det är av denna anledning dessa bottenzoner ofta kallas för döda bottnar.

Denna avhandling har undersökt hur döda bottensediment förändras och utvecklas vid skiftande syreförhållanden och visar att syresättning av döda bottnar kan skapa gynnsamma förhållanden i sedimentytan för återetablering av mikro- och makroorganismsamhällen.