Under senare år har klimat- och energifrågorna hamnat högt på den politiska agendan och i samhällsdebatten. Att möta utmaningarna och ställa om till hållbar utveckling kräver internationellt samarbete, kraft och förändringsvilja. För att rädda klimatet anger forskarna att de globala utsläppen åtminstone behöver halveras under de närmaste 40 åren. Alla världens länder kommer att behöva ställa om sätten som vi bygger, bor och transporterar oss. Sverige vill visa ledarskap i den utvecklingen både internationellt och nationellt. Utmaningarna innebär en möjlighet att ställa om till en hållbar ekonomi, byggd på förnybara resurser. Sverige flyttar därför fram positionerna och höjer ambitionen. Med en sammanhållen klimat- och energipolitik presenterar vi som första industriland en konkret strategi för att bryta beroendet av fossil energi. Internationella insatser och klimatsamarbete är en del av den nationella politiken.