Läkemedel är substanser som aktivt påverkar levande varelser. Därför är det sannolikt att de också har förmågan att påverka de varelser som blir utsatta för dem i naturen. Detta gäller särskilt antibiotika som är avsedda att döda bakterier, oavsett om det är ”onda” bakterier som orsakar infektioner eller ”goda” bakerier som utför viktiga funktioner i naturen. De procedurer som används idag för att bedöma miljörisker av läkemedel är inte nödvändigtvis tillräckliga för att skydda även de mikroorganismer i naturen som utgör basen i näringsväven. Avhandlingen beskriver de eventuella riskerna som läkemedel i miljön utgör mot mikrobiella samhällen i både marina- och sötvattensmiljöer. Fokus har varit dels på studier av enskilda substanser, men framförallt på kombinationseffekter av läkemedel eftersom en blandning av giftiga ämnen generellt sett brukar orsaka en högre effekt än de ingående ämnena var för sig.