Läkemedelsrester kan utgöra ett problem för både växter och djur i vattenmiljöer. Det visar en ny avhandling om hur läkemedel påverkar organismer från Östersjön. Läkemedel visar sig ha både en direkt effekt på flera olika arter och påverkar hur arterna samverkar vilket kan ge stora effekter i ekosystemet. Läkemedel är framtagna för att påverka biologiska system och för att vara stabila nog att inte brytas ner innan de utfört sin uppgift. Trots att man vet att förekomsten av läkemedel i miljön har ökat är kunskapen begränsad om deras effekter på organismer som substanserna inte är utvecklade för. En viktig målsättning med undersökningarna var därför att studera hur läkemedel påverkar organismer under förhållanden som liknar deras naturliga miljö i så stor utsträckning som möjligt.