Miljöföroreningar kan sannolikt påverka fortplantningsorganen hos både kvinnor och gråsälar. Carolina Bredhult visar i sin avhandling på ökad förekomst av myom hos gråsälar som utsatts för PCB under lång tid, men också att celler från kvinnors livmoderslemhinna påverkas av hormonstörande föroreningar i laboratorieexperiment.