Ökad vattentemperatur och större tillgång till markbundet kol i Östersjön. Båda är tänkbara effekter av klimatförändring. Det råder komplexa förhållanden mellan temperatur och landbaserade närsalter såsom kol, kväve och fosfor och hur dessa interagerar är avgörande för hur fiskproduktionen kommer påverkas i framtiden,