Bild: Chatarina Karlsson/UMF

DNA-teknik förfinar miljöövervakningen

Dagens metoder för att mäta övergödning är rätt trubbiga. Genom DNA-analyser på kiselalger har forskare utvecklat en metod som kommer att vara mycket känsligare. Målet är att ta fram ett molekylärbiologiskt verktyg där man kan mäta graden av övergödning i ett område genom att provta kiselalger och göra DNA-profiler på dem.