Djuren som rensar havet från virus

I havet finns gott om djur som lever på att filtrera ätbara partiklar ur vattnet. Nu har forskare upptäckt att många av dem också oskadliggör enorma mängder virus.

De kan kallas för havets reningsverk – djur som ostron, musslor, havstulpaner och olika svampdjur, som lever på att filtrera plankton, bakterier och olika näringsämnen som kväve och fosfor. En ny rapport från ett nederländskt forskarteam visar att de också är synnerligen duktiga på att rena havet från virus.

Ett glas med havsvatten kan innehålla så mycket som 150 miljoner viruspartiklar och i ett räkneexempel beskriver forskarna hur en naturlig mängd svampdjur i en grund havsvik kan filtrera närmare 2 procent av vikens vatten per timme. Det innebär att de kan rensa hela viken från virus på bara tre dagar.

Forskarna menar att denna förmåga hos de filtrerande djuren kan ha underskattats tidigare. Sannolikt minskar de spridningen av olika sjukdomar i havet, något som också skulle kunna komma till stor nytta i till exempel fiskodlingar.