Fiskeriverket har utrett konsekvenserna av ett tillämpande av EU:s gränsvärden för dioxiner och dioxinlika PCB:er. Slutsatsen är att det skulle innebära en betydande omställning för framför allt det norrländska yrkesfisket, som redan i dag är på stark tillbakagång.