Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka hur digitala teknologier bidrar till undervisning och kommunikativa aktiviteter som stöttar lärande och förståelse av miljökunskaper med anknytning till havet. Avhandlingen innehåller fyra delstudier som rör lärande om miljö där olika digitala teknologier använts. Två av studierna har ett särskilt fokus på den marina miljön och på vad som benämns som "ocean literacy".