Hur fungerar fenomenet med det moderna fiskets stråtrövare? Vem kan klassas som stråtrövare? I denna femte utgåva i Svenska FAO-kommitténs skriftserie belyses de svårigheter som fiskeripolitiken i Europa, liksom i många andra regioner, har att nå de uppsatta målen för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.