Oceanernas strömmar transporterar värme och salt och har en stor påverkan på det globala klimatet. I denna avhandling har en standardmodell använts för att jämföra den termohalina cirkulationen idag med den som rådde under den senaste istiden. Resultaten visade att det kan vara stora skillnader i cirkulationen, och därmed även i oceanernas transport av värme och sötvatten liksom koldioxidupptag och fördelning av näringsämnen.