Tema:

Debatt: Ny lag i EU kan få bukt med överfisket

Ökad öppenhet krävs för att kunna komma åt överfiske och korruption. EU tar nu ett stort steg genom att offentliggöra information om hela sin externa fiskeflotta. Det skriver EU-parlamentariker Linnéa Engström, Miljöpartiet.

EU har en av de största internationella fiskeflottorna. över en fjärdedel av EU:s fångster fiskas utanför EU. Därför har EU ett stort ansvar att se till att europeiska båtar fiskar på ett lagligt och hållbart sätt. Det säger Linnéa Engström, milijöpartist och EU-parlamentariker.

Under flera års tid har EU arbetat med att förbättra kontrollen av europeiska fiskebåtar. Nu tar man ytterligare ett steg genom ett nytt banbrytande lagförslag som reglerar den mest grundläggande frågan: vilka båtar ska få tillstånd att fiska utanför EU:s vatten? En rad nya krav ställs på båtägare när de ansöker om tillstånd. De måste bland annat visa att de har fiskat lagligt och att de inte har försökt undkomma ansvar genom att registrera om sin båt till mindre nogräknade länder. Dessutom ska EU för första gången samla information om dessa tillstånd och båtar i ett gemensamt elektroniskt register där en del av informationen blir offentlig.

Haven har fått ett eget hållbarhetsmål inom FN:s nya utvecklingsagenda 2030. I juni är Sverige och Fiji värdar för en stor FN-konferens i New York, som ska sätta ramarna för arbetet. En av stora frågorna där kommer att vara att få bukt med överfisket. EU måste använda sitt inflytande globalt för att höja standarderna och skapa en kapplöpning mot toppen. Det är viktigt att EU:s arbete även inspirerar diskussionerna på FN:s havskonferens.