Nästan varje sommar blommar cyanobakterier, även kallade blågrönalger, i Östersjön. Blomningarna är kopplade till övergödning och det finns fortfarande många frågor om hur de påverkar ekosystemet. En av de vanligaste arterna, Nodularia spumigena, är dessutom giftig. Hoppkräftor är de viktigaste betarna av växtplankton, och utgör en viktig länk mellan primärproducenter och högre trofinivåer såsom fisk i Östersjöns födoväv. Avhandlingen har undersökt huruvida hoppkräftor äter cyanobakterier, om och hur de påverkas av toxinet samt hur de förväntade klimatförändringarna kan antas påverka samspelet.