Att fånga fisk och sedan släppa tillbaka den igen kallas catch and release, och blir alltmer vanligt inom sportfiskekretsar. De flesta fiskar överlever, men metoden kan ändå ha negativa effekter på fisken och dess population. Med stor kunskap och försiktighet hos den enskilda fiskaren kan de negativa effekterna minimeras till en ur ekologiskt perspektiv acceptabel nivå. Om alternativet är att faktist ta upp den fisk man fångar ger naturligtvis catch and release en betydligt högre överlevnad.